ร่วมงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ 5 วันมหัสจรรย์ ฉ่ำกายเย็นใจที่วัดธรรมมงคล

ร่วมงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ 5 วันมหัสจรรย์ ฉ่ำกายเย็นใจที่วัดธรรมมงคล
ทำบุญตักบาตรพระภิกษุขสามเณร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระประจำวันเกิดก่อเจดีย์ทราย ถวายสังฆทานและผ้าบังสุกุล อุทิศให้แด่ผู้ที่ล่วงลับ สวดมนต์เสริมสร้างบารมีให้แก่ตนและอุทิศให้ผู้อื่น
วันที่ 11-15 เมษายน 2558

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร่วมงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ 5 วันมหัสจรรย์ ฉ่ำกายเย็นใจที่วัดธรรมมงคล

*