รายนามพระเถระแสดงพระธรรมเทศนา งานลักขีบวชชีหมื่นคน 6-9 มกราคม พ.ศ.2560

รายนามพระเถระแสดงพระธรรมเทศนา งานลักขีบวชชีหมื่นคน 6-9 มกราคม พ.ศ.2560

สวดลักขี บวชชีหมื่นคน
ฉลองอายุวัฒมงคล 97 ปี
พระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
6-9 มกราคม 2560

Untitled-1920-2

พระราชวรคุณ จ.สุรินทร์-1

หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ จ.ร้อยเอ็ด-2

พระครูกิตติอุดมญาณ จ.นครราชสีมา-3

พระราชวิสุทธิมุนี จ.สุรินทร์-4

พระธรรมมงคลญาณ จ.กรุงเทพมหานคร-5

หลวงพ่ออินทร์ถวาย จ.อุดรธานี-6

15741075_1436691399704430_3993003756312047861_n

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รายนามพระเถระแสดงพระธรรมเทศนา งานลักขีบวชชีหมื่นคน 6-9 มกราคม พ.ศ.2560