“มีโอกาสก็มาทำสมาธิกัน แล้วก็จะได้ความสุขความเจริญ สามารถสร้างพลังจิต ให้เกิดความเยือกเย็นภายในจิตใจ

12122496_84755171_n

“มีโอกาสก็มาทำสมาธิกัน แล้วก็จะได้ความสุขความเจริ
สามารถสร้างพลังจิต ให้เกิดความเยือกเย็นภายในจิตใจ
มีการอภัยเกิดขึ้นแก่ตัวของเรา
เรามีความสุข คนอื่นก็จะมีความสุขด้วย”

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “มีโอกาสก็มาทำสมาธิกัน แล้วก็จะได้ความสุขความเจริญ สามารถสร้างพลังจิต ให้เกิดความเยือกเย็นภายในจิตใจ