ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต 29/12/2561

เวลา 19.00 น. พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พระครูสมุห์ พรมมา ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระอาจารย์ บุญมี พระภิกษุสามเณร วัดธรรมมงคล และศิษยานุศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต คืนวันเสาร์ที่ 29 ธ้นวาคม 2561 ณ ศาลจุนโท วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต 29/12/2561