ภาพบรรยากาศพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ 61 วันที่สอง (ช่วงเช้า)05/01/62

ภาพบรรยากาศพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ 61 วันที่สอง (ช่วงเช้า)05/01/62

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม เวลา 4.00 น. ดร. พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ ได้เมตตา
ขึ้นปะรำพิธีเป็นประธานนำสวดลักขี นั่งสมาธิ และนำสวดทำวัตรเช้า ณ ปะรำพิธี

เวลา 6.00 น. พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 100 รูป เริ่มตั้งแถวบริเวณหน้าศาลา 84
และมีเส้นทางรับบิณฑบาตร ผ่านหน้าพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ศรีรัตนโกสินทร์ และ แถวบิณฑบาตรยาวเป็นแถววนรอบปะรำพิธี
เหล่าสาธุชนซึ่งมีความศรัทธาแรงกล้า ได้เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อใส่บาตรให้กับพระภิกษุสามเณร

และในวันนี้ เวลา 13.00 น. หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดประชาคมวนาราม(วัดป่ากุง) จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เมตตาแสดง
พระธรรมเทศนา ณ ปะรำพิธี ขอเรียนเชิญเหล่าสาธุชน พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ภาพบรรยากาศพิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ 61 วันที่สอง (ช่วงเช้า)05/01/62