พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล

ภาพบรรยากาศพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล 31.07.58 [On Buddhist Lent day, monks’ pledge to remain inside monastery for three months in the chapel at Wat Dhammamongkol 31.07.14] วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.30 น. พระภิกษุสงฆ์ในอาวาสร่วมทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานเข้าพรรษาว่าจะอยู่จำวัดโดยไม่ไปพักค้างแรมที่อื่น ตลอดฤดูฝน เป็นเวลา 3 เดือน เรียกว่า “จำพรรษา” ตั้งแต่ 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึง 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนจากพระบรมศาสดา ศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ณ อุโบสถชั้น 2 วัดธรรมมงคล

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล

*