พิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ช่วงพระครูกิตติอุดมญาณแสดงพระธรรมเทศนา

พิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ช่วงพระครูกิตติอุดมญาณแสดงพระธรรมเทศนา

เวลา 21.30 น. พระครูกิตติอุดมญาณ วัดป่าภูหลวง จังหวัดนตรราชสีมา แสดงพระธรรมเทศนา ณ ปะรำพิธี
ในปีนี้มีผู้สนใจมาร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศ ทุกท่านที่สนใจสามารถมาร่วมพิธีสวดลักขี บวชชีหมื่นคน
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม พ.ศ. 2562

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ช่วงพระครูกิตติอุดมญาณแสดงพระธรรมเทศนา