“ พิธีสมโภชผ้าไตรกฐินพระราชทาน “ ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“ พิธีสมโภชผ้าไตรกฐินพระราชทาน “

ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

เริ่มแห่ผ้ากฐิน ๑๗.๐๐ น.

๑๘.๐๐  น.สวดเจริญพระพุทธมนต์

๑๙.๐๐ น.  พระธรรมมงคลญาณ วิ.     แสดงปาฐกฐาธรรม บนธรรมาสน์  ชั้น ๑ อุโบสถ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ พิธีสมโภชผ้าไตรกฐินพระราชทาน “ ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑