พิธีปวารณาออกพรรษา 2561 วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 24-10-2561

พิธีปวารณาออกพรรษา 2561 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และคณะสงฆ์ เณร ทำการปวารณาออกพรรษา ปี พ.ศ. 2561 ร่วมกัน ณ.อุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ ทั้งนี้หลังจากการสวดปาฏิโมกข์ พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ได้ทำการให้ธรรมะเทศนาสอนพระสงฆ์และเณรในการปฏิบัติตนให้ดีควรคู่แก่การเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา ต่อไป…

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีปวารณาออกพรรษา 2561 วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 24-10-2561