พิธีปวารณาออกพรรษา 2560 วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 05-10-2560

พิธีปวารณาออกพรรษา 2560 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และคณะสงฆ์ เณร ทำการปวารณาออกพรรษา ปี พ.ศ. 2560 ร่วมกัน ณ.อุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ ทั้งนี้หลังจากการสวดปาฏิโมกข์ พระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสได้ทำการให้ธรรมะเทศนาสอนพระสงฆ์และเณรในการปฏิบัติตนให้ดีควรคู่แก่การเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา โดยท่านใช้เวลาสอนอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง จึงเสร็จพิธี และหลวงพ่อเมตตาตรวจงานบริเวณรอบวัด เพื่อความเรียบร้อย ของการเตรียมงานกฐินและการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ สาธุ…

คลิกชมภาพเพิ่มเติม…

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีปวารณาออกพรรษา 2560 วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 05-10-2560