พิธีปวารณาออกพรรษา 2559 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น.

พิธีปวารณาออกพรรษา 2559 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพ
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น.

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และคณะสงฆ์ เณร ทำการปวารณาออกพรรษา ปี พ.ศ. 2559 ร่วมกัน ณ.อุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้หลังจากการสวดปาฏิโมกข์ พระธรรมมงคลญาณ เจ้าอาวาสได้ทำการให้ธรรมะเทศนาสอนพระสงฆ์และเณรในการปฏิบัติตนให้ดีควรคู่แก่การเป็นสมณะในพระพุทธศาสนา โดยท่านใช้เวลาสอนอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง จึงเสร็จพิธี

>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม <<<

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีปวารณาออกพรรษา 2559 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น.