พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจ้าประคุณ สมเด็จ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร (ค่ำคืนที่๔๓) ชุด ๒ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายนามเจ้าภาพดังนี้ •คณะสงฆ์อุบาสก อุบาสิกา วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) และคณะสงฆ์วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ภาพ : วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เจ้าประคุณ สมเด็จ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑