พิธีทำบุญย้ายอัฐิ เพื่อบรรจุ ณ ห้องอัฐิ ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย วัดธรรมมงคล 10/07/60

พิธีทำบุญย้ายอัฐิ เพื่อบรรจุ ณ ห้องอัฐิ ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย วัดธรรมมงคล 10/07/60

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะสาธุชนและเจ้าภาพ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญย้ายอัฐิ บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ ฝั่งด้านหน้าพระมหาเจดีย์ และด้านข้างกำแพงฝั่งอุโบสถ เนื่องจากทางวัดจะทำการรื้อถอนกำแพงเพื่อปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้ในงานบุญต่าง ๆ และนำอัฐิไปบรรจุ ณ ห้องเก็บอัฐิ ใต้ศาลาพระหยก ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101
เวลา 8.30 น. คณะเจ้าภาพและสาธุชน ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธีรอบกำแพงพระมหาเจดีย์ โดยมีพระสงฆ์ 20 รูป ประจำ ณ จุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาผ้าบังสุกุลและผ้าไตรบังสุกุล
ต่อมาคณะเจ้าภาพและเจ้าหน้าที่ได้ทำการอัญเชิญอัฐิมารวมกันบริเวณลานพิธี หน้าอุโบสถ
จากนั้นเวลา 10.00 น. พระสงฆ์ขึ้นประจำสู่อาสน์สงฆ์ โดยอาจารย์วิยะดา แย้มสรวล เป็นตัวแทนสาธุชน จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเจ้าหน้าที่ได้นำกล่าวอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระสงฆ์เริ่มสวดเจริญพุทธมนต์
เวลาต่อมาตัวแทนคณะเจ้าภาพร่วมกันถวายผ้าไตรบังสุกล และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญอัฐิขึ้นบรรจุ ณ ห้องเก็บอัฐิใต้ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (พระหยก) โดยมีพระสงฆ์จำนวน 4 รูป ประกอบพิธี เป็นอันเสร็จพิธี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีทำบุญย้ายอัฐิ เพื่อบรรจุ ณ ห้องอัฐิ ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย วัดธรรมมงคล 10/07/60