พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดธรรมมงคล 1 พฤศจิกายน 2558

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ อุโบสถชั้น 1 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
เวลา 13.00 น. คุณทวีพงษ์ กมลวัฒนาวิทย์ เจ้าของ โรงแรมเมเปิล ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ต่อมา นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นตัวแทนสาธุชนกล่าวรายงานงานทอดกฐิน ปี พ.ศ.2558
จากนั้น คุณสุพิน โรจนพฤกษ์ และครอบครัว ถวายตาลปัตรแด่ตัวแทนพระสงฆ์ เพื่อทำพิธีกล่าวกฐิน
ในงานนี้มีบุคคลสำคัญมาร่วมงานกันมากมาย เช่น
กรรมการคุณวัฒน์ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
คุณศิริธัช โรจนพฤกษ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์
คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
คุณพรรณี จารุสมบัติ
คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
รวมถึงผู้มีเกียรติทางสังคม เช่น
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา
คุณพอฤทัย ณรงค์เดช
คุณแม่เปีย พร้อมคุณพรทิวา นาคาศัย
บรรยากาศภายในงาน มีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพจำนวนนับหมื่นคนที่มาร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดธรรมมงคล อีกทั้งหลวงพ่อยังเมตตาให้ญาติโยมทั้งหมดเข้ามาถวายบริวารกฐินด้วยตัวเอง นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
ยอดรวมกฐินในปีนี้ เป็นจำนวน 26,100,835.94 บาท

คลิกดูภาพรวมชุดที่ 1

คลิกดูภาพรวมชุดที่ 2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดธรรมมงคล 1 พฤศจิกายน 2558

*