พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลญาณ วิ. 03/12/2562

พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลญาณ วิ.

พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลญา วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล และ คณะสงฆ์วัดลูกศิษย์พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
น้อมใจเข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
ซ.สุขุมวิท101 เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร และ ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา
พิธีจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ. ชั้น๑ อุโบสถ วัดธรรมมงคล เวลา ๑๔.๓๐ น.
ประกอบด้วย
พระครูปภัสสราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
พระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์
พระครูวินัยธร อำไพ จิระธมฺโม รองเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล
พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
พระครูสมุห์ พรมมา ธมฺมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง สิริธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
พระครูธรรมธรจันทร์ กุสลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
พระครูใบฏีกา สานิตย์ อภิสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
พระปลัดสริมพร ธัมมวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม
พระมหาอภิชัย อภิชโย อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนบาลีวัดศรีรัตนธรรมาราม
พระอาจารย์วรรณฉันท์ ปัญญาวุฑโฒ หัวหน้าคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสี วัดศรีรัตนธรรมาราม
พระครูใบฏีกาก้องนภา สุเมธโก สำนักปฏิบัติธรรม สวนสิทธิธรรม
และคณะสงฆ์สามเณร
เข้ากราบแสดงมุทิตาสักการะ ในโอกาสฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๙๙ปี พร้อมอวยพรให้ พระธรรมมมงคลญาณ วิ. หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้มีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งนี้พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้กล่าวสัมโมทนียกถา สั้นๆ โดยท่านกล่าวว่า ดีใจที่คณะสงฆ์มีความสามัคคีมาร่วมงานกันได้มากมายขนาดนี้
ที่ทำงานมาด้วยกันก็ถือว่าเป็นตัวอย่าง การมีความสามัคคีในหมู่สงฆ์ รวมถึงการช่วยกันทำงานเพื่อทำนุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนา
ก็ขอให้ช่วยกันเผยแพร่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยกันทำงานสมาธิกันต่อไป
จากนั้นคณะสงฆ์ได้กราบบูชาพระรัตนตรัย เป็นอันจบพิธี

= ชมภาพเพิ่มเติม คลิก =

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระธรรมมงคลญาณ วิ. 03/12/2562