พระเมตตาพุทธเจ้า

พระเมตตาพุทธเจ้า0-1030x325

พระเมตตาพุทธเจ้า

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำวิปัสสนา

ที่มา

พระเมตตาพุทธเจ้าสร้างขึ้นตามภาพที่นิมิตเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาจากท้องฟ้า มีพุทธรัศมีเปล่งออกมาจากพระวรกายอย่างงดงาม พระพักตร์เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ทรงยกพระหัตถ์ประทานพร เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๔๓ ณ ศูนย์สมาธิเวฬุพัชร จังหวัดเชียงราย ในกาลต่อมา เมือเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พร้อมด้วยสาธุชนมาร่วมพิธีเททองหล่อมากมายเป็นประวัติการณ์ ณ วัดธรรมมงคล ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ ถ้ำวิปัสสนา สร้างอยู่ทางด้านหลังศาลาของวัดธรรมมงคล