พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมตตาเปิดซุ้ม ล็อกเก็ต 05/01/2562

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมตตาเปิดซุ้ม ล็อกเก็ต ในงานฉลองอายุวัฒนมงคล 99 ปี พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 05/01/2562

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมตตาเปิดซุ้ม ล็อกเก็ต 05/01/2562