พระอัฏฐาฬส

พระอัฏฐาฬส1-1030x325

พระอัฏฐาฬส

เป็นพระพุทธรูปปางยืนประทานพร เป็นพระประธานทางทิศตะวันออก ประดิษฐาน ณ ชั้น ๒ ของพระมหาเจดีย์

ที่มา

สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ความสูง ๑๘ ศอก โดยพระญาณวิริยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มาพร้อมกับพระองค์ดำ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิอดุลยเดช ทรงเป็นประธานในการเททอง