พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา

พระสุพิโนภาส2-1030x325

 

พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา(หลวงพ่อใหญ่)

ความหมายชื่อพระสุพิโนภาส   คือ “แสงสว่างอันสวยงาม เจิดจรัสทั่วทั้งจักรวาล” เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่เป็นการเลียนแบบพระพุทธรูปจากสมัยต่างๆ มาผสมผสานกันทั้งสมัยสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสังเกตได้จากพระศกจะละเอียด พระเกตุมาลาคล้ายอุณาโลมเป็นเปลวสูง พระสังฆาฏิยาว

ที่มา

องค์พระประธาน พระสุพิโนภาสศาสดา ออกแบบและปั้นขึ้น จากนิมิต พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ทำจากเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ จากประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย (Australia)หน้าตัก ๘ เมตร ๙ เซนติเมตร สูง ๑๑ เมตร นำ้หนัก ๑๑ ตันเศษ

เตาหลอมพระ กว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรกว่าๆ ต่อหนึ่งชิ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์แสดงภาพ เชื่อมรอยต่อทุกมิติ ใช้เวลาหลอมเกือบ ๒ ปี

ในการหลอม แบ่งเป็นสามช่วง  ช่วงที่ ๑ ชายขอบอันตรวาสก (สบง) ลงไป ช่วงที่ ๒ ถึงพระอุระ (อก) ช่วงที่ ๓ พระพักตร์ (ใบหน้า) ถึงรัศมี ส่วนพระศก (ผม) แบบขมวดกลมรูปหอย นำมาติดภายหลัง เกือบ ๕๐๐ ชิ้น

ฐานพระประธาน

ทำจากหินอ่อนไวท์ คาร์ราร่า (White Carrara) (ประเทศอิตาลี) สลักลายรูปปดอกบัวหงาย สูงจากพื้น ๒.๕๐ เมตร (ค่าแรง ๒.๒ ล้านบาท)

พิธีเบิกเนตร 

พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ทำพิธีเบิกเนตร ขึ้นบันได กว่า ๔๐ ขั้น วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถ วัดธรรมมงคล และเจริญสวดพระพุทธมนต์ในพิธี พระเถรานุเถระ ทั่วประเทศ

เรียงลำดับเหตุการณ์

พุทธศักราช ๒๕๔๖ พระเทพเจติยาจารย์มีดำริจัดสร้างอุโบสถใหม่ ให้มีขนาดเพียงพอ เพื่อใช้ในกิจของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะประดิษฐานพระประธานในอุโบสถองค์ใหม่ด้วย ในการนี้ท่านได้ให้พระนามพระพุทธรูปใหม่ว่า พระพุทธสุพิโนภาสศาสดา

พุทธศักราช ๒๕๕๓ พิธีเบิกพระเนตรพระประธาน พระพุทธสุพิโนภาสศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๘ เมตร  ๙ เซนติเมตร ความสูงองค์พระประมาณ ๑๑ เมตร หล่อจากทองสัมฤทธิ์ Silicon Bronze ที่มีเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ ๙๕ เปอร์เซ็นต์เป็นส่วนผสมหลัก ใช้เวลาในการทำต้นแบบ ๑ ปี ใช้เวลาในการขยายต้นแบบและหล่อจนเสร็จ ประกอบและเคลือบสีแบบเม็ดมะขามประดิษฐานในอุโบสถ ๑ ปี ๖ เดือน ฐานชุกชีเป็นฐานรูปกลีบดอกบัวหงายบนฐานสิงห์ ทำจากหินอ่อน White Carrara จำนวนสามก้อน ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดมานานกว่า ๑๓ ปี ฐานชุกชีหินอ่อนมีความสูง ๒ เมตร ๕๙ เซ็นติเมตร