พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย(พระหยก)

หลวงพ่อหยก2-1030x325 หลวงพ่อหยก-1030x325

 

พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงให้พระนามว่า “พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย” ส่วนที่สองแกะเป็นพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์กวนอิมหยก มีลักษณะงาม สง่า มีเมตตาทรงยืนประทานพรสูง ๒.๒๐ เมตร จัดเป็นสิ่งมหัศจรร์ของโลกเช่นกัน แกะสลัก โดยช่างที่มีชื่อเสียงของโลก จากประเทศอิตาลี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ที่บนศาลาภ.ป.ร. หรือศาลาหลวงพ่อหยก วัดธรรมมงคล

ประวัติ

เป็นพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตักกว้าง ๑.๖๖ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร พระราชธรรมเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้นิมิตเห็นหยกสีเขียวบริสุทธิ์ก้อนใหญ่ที่สุดในโลก กำเนิดขึ้นแล้ว (ซึ่งหลวงพ่อใช้เวลารอคอยถึง ๕ ปี)เวลาตีสามช่วงจำพรรษา เวลาเดียวกับ ค้นพบหยกก้อนมหึมา น้ำหนัก ๓๒ ตัน ที่เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริทิชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ขุดค้นพบโดย นายจอห์น สกัลเลอร์ ซึ่งขุดพบที่เหมืองทอง แต่สันนิษฐานว่าถิ่นกำเนิดหยกก้อนนี้คือยอดเขาคิงส์เม้าท์เท่น ซึ่งเคลื่อนตัวมาที่บ่อทองคำ คำนวณการเดินทางโดยประมาณ ๘,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ ปี มาเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการส่งลงเรือเพื่อนำมาประเทศไทยในเดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ โดยเรือชื่อ “Luanhe” ถึงวัดธรรมมงคลวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๕

หยกก้อนนี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ นำมาแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูป

ส่วนที่ ๒ นำมาแกะสลักเป็นเจ้าแม่กวนอิม

ส่วนที่เหลือจากการแกะสลักองค์ใหญ่ นำมาแกะสลักเป็นองค์เล็กๆ เพื่อให้สาธุชนที่เดินทางมาวัดธรรมมงคลได้เช่าบูชา ได้สักการะเป็นพระคู่บ้าน หรือแขวนเป็นมงคลติดตัวไปในที่ต่างๆ ดำเนินการแกะสลักโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี ชื่อนายซีซี่ สมาอิล, นายเปาโล เวี้ยกจิ, นายซารีฟ ทัฟฟิก เนื่องจากหยกเป็นหยกเนื้อดีมีความแข็งมาก ต้องใช้เวลานานถึง ๑๒ เดือนในการแกะสลัก จึงสำเร็จเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง ๒.๒๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๑.๖๖ เมตร มูลค่าก้อนหยกและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๙,๕๒๘,๒๐๐ บาท ซึ่งกว่าจะบรรลุความสำเร็จนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ เป็นปฏิมากรรมที่ทำด้วยหยกสีเขียวบริสุทธิ์ และใหญ่ที่สุดในโลก งดงามล้ำค่าหาประมาณมิได้ มีอยู่เพียงองค์เดียว จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งของโลก