พระธรรมมงคลญาณ แสดงพระธรรมเทศนาในโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 25/10/58

พระธรรมมงคลญาณ แสดงพระธรรมเทศนาในโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 25/10/58

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ แสดงพระธรรมเทศนาในโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 25/10/58

*