พระธรรมมงคลญาณ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ 2/11/58

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศาลาปฐมบท วัดป่าสว่างอารมณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสว่างอารมณ์ 2/11/58

*