พระธรรมมงคลญาณ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมมงคล 1/11/58

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ อุโบสถชั้น 1 วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมมงคล 1/11/58

*