พระธรรมมงคลญาณ วิ. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ 06/01/2562

พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ ณ ปะรำพิธี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ครั้งที่ 61 06/01/62

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ วิ. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ 06/01/2562