พระธรรมมงคลญาณ วิ.เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาสามเณร 99 รูป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ วิ.เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์พิธีบรรพชาสามเณร 99 รูป