พระธรรมมงคลญาณ วิ. เดินทางมาตรวจงานวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร 24/09/60

พระธรรมมงคลญาณ วิ. เดินทางมาตรวจงานวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร 24/09/60 “ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง สาธุ..”

คลิกชมภาพเพิ่มเติม…

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ วิ. เดินทางมาตรวจงานวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร 24/09/60