พระธรรมมงคลญาณ วิ. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณวัดธรรมมงคล 31/08/60

พระธรรมมงคลญาณ วิ.
ตรวจความเรียบร้อยบริเวณวัดธรรมมงคล 31/08/60
พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลได้ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่าง ๆ บริเวณวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

+++++++++++++++++++++++++++++++++
พระอาจารย์หลวงพ่อฯ เมตตาออกตรวจความเรียบร้อยของวัดธรรมมงคล จากศาลา 84 ปี ไปยังบริเวณร้านกาแฟหลวงพ่อตลอดจนเมรุ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในส่วนของร้านกาแฟนั้นมีกำหนดเปิดร้านในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560 ในระหว่างการตรวจงานจะมีบรรดาลูกศิษย์ครูสมาธิและญาติโยมเข้ามากราบท่านมิได้ขาด
ท่ามกลางลูกศิษย์ที่มารอต้อนรับและกล่าวสาธุการทุกครั้งท่ามกลางอากาศร้อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสุขภาพพลานามัยท่านยังคงแข็งแรง สามารถดำเนินตามปณิธานที่พระอาจารย์หลวงพ่อฯ ตั้งไว้เพื่อสร้างสันติสุขของโลกด้วยสมาธิ จนถึงตอนนี้ด้วยวัยย่าง 98 ปี ท่านยังคงอุทิศแรงใจแรงกายปฏิบัติศาสนกิจเพื่องานพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดพัก ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง สาธุๆๆ

++++++++++++++++++++++++++++++++
@# ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี…งานเปิดร้านกาแฟใหม่ ณ วัดธรรมมงคล ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ในเวลา 10.00 น.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมมงคลญาณ วิ. ตรวจความเรียบร้อยบริเวณวัดธรรมมงคล 31/08/60