พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม แสดงธรรมเทศนา 07/01/2562

พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ ณ ปะรำพิธี งานสวดลักขีบวชชีหมื่นคน ครั้งที่ 61 07/01/62

การทำสิ่งใดก็ตามต้องทำจริง มีประโยชน์ เป็นธรรม และถูกกาลเทศะ รวมถึงต้องมีจังหวะที่ดี

1.การคิดให้ถูกทาง
2.การคิดให้ถูกวิธี
3.การคิดให้มีเหตุมีผล
4.การคิดให้มีความเข้าใจ ทำ 4 อย่างนี้ให้ครบ สติถึงจะมา เมื่อสติพร้อมด้วย 4 ลักษณะนี้ ถือเป็นสติมีพี่เลี้ยง จึงเป็นสติที่พัฒนาขึ้น คู่ของสติคือสัมปัชชัญญะ มี 4 ประการ

1.รู้ตัวทั่วพร้อมว่ามีประโยชน์หรือไม่
2.รู้ว่าถูกทิศทางหรือไม่ ไปแล้วสบายใจหรือไม่
3.รู้ว่าทำไปแล้ว สบายหรือไม่ ที่อยู่ ธรรมะ บุคคลสบายหรือไม่ (บุคคลคือผู้กลืนกินของเน่า คืออารมณ์) มีธรรมะสบาย เป็นอารมณ์ที่สบาย
4.รู้ว่าถูก ผิด ดี ชั่ว ควรหรือไม่ควร (เป็นที่สุดของสัมปัชชัญญะ)…

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม แสดงธรรมเทศนา 07/01/2562