ปรับปรุงศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (พระหยก)16/10/2561

ปรับปรุงศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (พระหยก)
ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
16/ตุลาคม/2561

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปรับปรุงศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย (พระหยก)16/10/2561