ประมวลภาพ การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี วัดธรรมมงคล ประจำปี 2563

“วัดธรรมมงคล” จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2563 วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ อุโบสถ ชั้นที่ 1 วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

………พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เลขานุการฯ และคณะสงฆ์ จัดการประชุม เรื่อง การจัดเตรียมงานพิธีทอดสามัคคีกฐินประจำปี 2563 ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
………ในการนี้ คณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สาธุชนที่จะเข้ามาร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประมวลภาพ การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี วัดธรรมมงคล ประจำปี 2563