ประมวลภาพสวดอภิธรรม งานศพคุณสุเทพ พนมชน วัน พฤหัสบดี ที่ 08-09-59

ประมวลภาพสวดอภิธรรม งานศพคุณสุเทพ พนมชน วัน พฤหัสบดี ที่ 08-09-59 ประธาน พระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ ผู้ช่วเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลพระภิกษุ สามเณร วัดธรรมมงคล
สาธุชน ทั่วไป คณะปุริสาสมาธิ และองค์กรอื่นๆร่วมงานสวดอภิธรรมกันอย่างหนาแน่น สาธุ…สาธุ…สาธุ…อนุโมทามิ

##########

ครอบครัวแย้มสรวล, ครอบครัวพนมชน, ครอบครัวอยู่ประเทศ ขอกราบขอบพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร, หลวงปู่บุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร, พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดธรรมงคลเถาบุญนนทวิหาร และ เจ้าอาวาส วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ และพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร วัดธรรมมงคล, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล, โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลา, โรงเรียนวัดธรรมมงคล, มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร, คณะปุริสาสมาธิ และกัลยาณมิตรพร้อมทั้งญาติมิตรทุกๆ ท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีรดน้ำศพ, ฟังสวดพระอภิธรรม, นำพวงหรีดมาเคารพศพ, ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และส่งไลน์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายสุเทพ พนมชน

ครอบครัวแย้มสรวล, ครอบครัวพนมชน, ครอบครัวอยู่ประเทศรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ครอบครัวขอน้อมรับและกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล โปรดอภิบาลรักษาให้ท่านประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล สมบูรณ์พูลผล พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ

ครอบครัวแย้มสรวล-ครอบครัวพนมชน-ครอบครัวอยู่ประเทศ
9 กันยายน พ.ศ. 2559

หมายเหตุ :  เนื่องจากการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ทางเจ้าภาพกำลังปรึกษากันว่าจะเป็นวันไหนบ้างในการสวดพระอภิธรรม ในช่วงรอเมรุวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารแล้วเสร็จ ถ้าทราบกำหนดการที่แน่นอน ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

###คลิกดูภาพเพิ่มเติม###

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประมวลภาพสวดอภิธรรม งานศพคุณสุเทพ พนมชน วัน พฤหัสบดี ที่ 08-09-59