ประกาศ การรื้อถอนกำแพง ณ วัดธรรมมงคล

#ประกาศ
วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร
——————————————-

เนื่องด้วย วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล ลงมติในที่ประชุม

ให้รื้อถอนกำแพง บริเวณโดยรอบพระมหาเจดีย์ฝั่งด้านหน้าพระมหาเจดีย์และด้านข้างกำแพงฝั่งอุโบสถ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560

เพื่อปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานและรองรับสาธุชน ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โดยให้ทำการย้ายอัฐิที่บรรจุในกำแพงรอบพระมหาเจดีย์ ไปบรรจุ ณ ห้องอัฐิใต้ศาลาพระหยก

#ดังนั้น วัดธรรมมงคล จึงประกาศให้บุตรธิดาและญาติของอัฐิที่บรรจุรอบกำแพงพระมหาเจดีย์ให้ติดต่อสำนักงานธรรมบริการ เพื่อทำการย้ายอัฐิไปบรรจุ ณ ห้องเก็บอัฐิใต้ศาลาพระหยก

โดยวัดธรรมมงคล จะทำการประกาศไว้ตั้งแต่ วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2560

หากไม่มีบุคคลใดมาติดต่อ วัดธรรมมงคล ขออนุญาตทำการย้ายและบรรจุ ณ ห้องอัฐิ ส่วนรายละเอียดกำหนดการทำบุญจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

——————————————————————————

#แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

@#สำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล

ติดต่อสอบถามโทร. : 02 – 332 4145

IMG_9880

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประกาศ การรื้อถอนกำแพง ณ วัดธรรมมงคล