ธรรมะรุ่งอรุณ : สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้” 27/10/58

ธรรมะรุ่งอรุณ : สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้” 27/10/58

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธรรมะรุ่งอรุณ : สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้” 27/10/58

*