ธรรมะรุ่งอรุณ วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. โดย พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺโร) ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธรรมะรุ่งอรุณ วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. โดย พระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺโร) ณ ศาลา 84 ปี วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร