ธรรมะรุ่งอรุณ : “ชีวิตของคนเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเอง” 17/01/58

ธรรมะรุ่งอรุณ : “ชีวิตของคนเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเอง” 17/01/58

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธรรมะรุ่งอรุณ : “ชีวิตของคนเราจะได้กำไรหรือขาดทุน ก็สุดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะพิจารณาตัวเอง” 17/01/58

*