ธรรมะรุ่งอรุณ : “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” 25/10/58

ธรรมะรุ่งอรุณ : “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” 25/10/58

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธรรมะรุ่งอรุณ : “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์” 25/10/58

*