ธรรมะรุ่งอรุณ : “ข้าพเจ้าจะเสียสละชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนา (สัจจอธิษฐาน)” 10/03/58

ธรรมะรุ่งอรุณ : “ข้าพเจ้าจะเสียสละชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนา (สัจจอธิษฐาน)” 10/03/58

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธรรมะรุ่งอรุณ : “ข้าพเจ้าจะเสียสละชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนา (สัจจอธิษฐาน)” 10/03/58

*