ธรรมะรุ่งอรุณ : “การให้ทานธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” 15/12/58

ธรรมะรุ่งอรุณ : “การให้ทานธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” 15/12/58

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธรรมะรุ่งอรุณ : “การให้ทานธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” 15/12/58

*