ถ้ำวิปัสสนา

  IMG_6814-1030x772IMG_6812IMG_6803

ถ้ำวิปัสสนา

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เผยแผ่สมาธิภาวนาอย่างมีหลักการและยึดหลักแนวทางการปฏิบัติของ “หลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระ” ให้คงความสำคัญต่อการปฏิบัติทางด้านจิตใจ และเน้นเรื่องการทำสมาธิสะสมพลังจิต ได้เล็งเห็นว่า ปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมและช่วยให้จิตใจสงบได้โดยเร็ว คือ สถานที่สัปปายะที่มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา ซึ่งในกลางกรุงเทพฯไม่มี จึงได้ดำเนินการสร้างป่าไม้ – ภูเขาขึ้นบริเวณวัดธรรมมงคลเรียกว่า “ถ้ำวิปัสสนา”

“ถ้ำวิปัสสนา” สร้างอยู่ทางด้านหลังศาลาของวัดธรรมมงคลบนเนื้อที่ ๔ ไร่ การปลูกป่าได้เสาะหาต้นไม้นานาพันธุ์จากป่าแท้ๆ และบรรทุกหินมาจากภูเขาก่อเป็นถ้ำใหญ่ขนาดบรรจุคนได้ ๒๐๐-๓๐๐คน บรรยากาศภายในถ้ำเงียบสงัด สงบเย็นสบายมีอากาศถ่ายเท กั้นรั้วล้อมรอบป้องกันผู้คนพลุกพล่านบริเวณภายนอกมีสระน้ำ รอบสระปลูกไม้ดอกและไม้ประดับแลดูงดงามตระการตาแต่ละมุมได้ถูกจัดสรรให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ทางวัดธรรมมงคลได้กำหนดให้ถ้ำวิปัสสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมารับการอบรมพระกรรมฐาน และสำหรับนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ  ตลอดทั้งผู้มาถือศีลอุโบสถทุกท่าน