คุณธรรม ก็คือ เมตตาธรรม เมื่อมีเมตตาธรรมแล้ว ก็มีจิตศรัทธา ให้ทาน

12096362_845777n

คุณธรรม ก็คือ เมตตาธรรม
เมื่อมีเมตตาธรรมแล้ว ก็มีจิตศรัทธา ให้ทาน
ก็มีจิตศรัทธา รักษาศีล
แล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะ ภาวนาต่อไป

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คุณธรรม ก็คือ เมตตาธรรม เมื่อมีเมตตาธรรมแล้ว ก็มีจิตศรัทธา ให้ทาน