คณะสงฆ์ วัดธรรมมงคล ลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์ เนื่องในวัน มาฆบูชา 19/02/2562

คณะสงฆ์ วัดธรรมมงคล ลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์ เนื่องในวัน มาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พร้อมเพรียงกัน ณ อุโบสถ วัดธรรมมง คล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะสงฆ์ วัดธรรมมงคล ลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์ เนื่องในวัน มาฆบูชา 19/02/2562