“คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล”ประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน

“คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล”ประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2563 วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานธรรมบริการ

………พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล มอบหมายให้คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล จัดการประชุม เรื่อง การจัดเตรียมงานกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อให้งานกฐินในปีนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชัดเจนในการทำงานแต่ละภาคส่วน
………โดยมีพระครูปลัดบุรมณ์ เตชธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พระเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของวัดร่วมประชุมในครั้งนี้
………ในการนี้ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมมงคลคุณ เลขานุการพระพรหมมงคลญาณ/รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามและผู้อำนวยการสำนักงานธรรมบริการ วัดธรรมมงคล เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดการประชุม

 

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “คณะสงฆ์วัดธรรมมงคล”ประชุมสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เรื่องการจัดเตรียมงานกฐิน