คณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุ-สามเณรวัดธรรมมงคล พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ตลอดถึงสาธุชนทั่วไป ร่วมงานประชุมเพลิง พระอาจารย์รสรรญเพชร(อ.เส็ง)

คณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุ-สามเณรวัดธรรมมงคล พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ตลอดถึงสาธุชนทั่วไป ร่วมงานประชุมเพลิง พระอาจารย์รสรรญเพชร(อ.เส็ง) ณ วัดธรรมมงคล วันที่ 7 ตุลาคม 2558

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมชุดที่ 1

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมชุดที่ 2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุ-สามเณรวัดธรรมมงคล พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ตลอดถึงสาธุชนทั่วไป ร่วมงานประชุมเพลิง พระอาจารย์รสรรญเพชร(อ.เส็ง)

*