คณะทำงานธรรมบริการและคณะครู-สามเณรโรงเรียนปริยัติร่วมพับซองกฐิน ปี 2558

คณะทำงานธรรมบริการและคณะครู-สามเณรโรงเรียนปริยัติร่วมพับซองกฐิน ปี 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ศิษยานุศิษย์ สาธุชนหลายได้ร่วมงานกฐินสามัคคีวัดธรรมมงคล วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สาธุ…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะทำงานธรรมบริการและคณะครู-สามเณรโรงเรียนปริยัติร่วมพับซองกฐิน ปี 2558

*