คณะครูบาอาจารย์ พระภิกษุและสามเณร ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล วันวิสาขบูชา

คณะครูบาอาจารย์ พระภิกษุและสามเณร ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล วันวิสาขบูชา

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะครูบาอาจารย์ พระภิกษุและสามเณร ร่วมสวดมนต์ เวียนเทียน ณ วัดธรรมมงคล วันวิสาขบูชา

*