ขอเชิญร่วมสะสมบุญ “สวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ ๖๑” และฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมมงคลญาณ วิ.

ขอเชิญร่วมสะสมบุญ “สวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ ๖๑” และฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมมงคลญาณ วิ.
 
ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท ๑๐๑ พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันที่ ๔-๘ มกราคม ๒๕๖๒
๔ คืน ๕ วัน เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษ พระเดชพระคุณ พระธรรมมงคลญาณ วิ. มีอายุครบ ๙๙ ปี
 
#คณะกรรมการจัดงาน จึงเพิ่มวันสวดลักขี อีก ๑ วัน คือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด ของพระเดชพระคุณ ทางวัดจึงขอเรียนเชิญ สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมสะสมบุญร่วมกัน แชร์บอกบุญต่อไป…
สาธุ…สาธุ…สาธุ…อนุโมทามิ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญร่วมสะสมบุญ “สวดลักขีบวชชีหมื่นคน ปีที่ ๖๑” และฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมมงคลญาณ วิ.