ขอเชิญร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์ ๙ วันมหัศจรรย์ สางท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดธรรมมงคล

15665483_1527_n

ขอเชิญร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์ ๙ วันมหัศจรรย์
สางท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญร่วมสวดมนต์เคาท์ดาวน์ ๙ วันมหัศจรรย์ สางท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดธรรมมงคล