ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย 2/10/2561

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ :
ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย(ศาลาพระหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก)

ณ ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.

……………………………………………….

พระธรรมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
ประธานในพิธี

………………………………………………

ติดต่อสอบถาม… :
สำนักงานธรรมบริการวัดธรรมมงคล

02-332-4145

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย 2/10/2561