ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้านอาบน้ำฝน สวดมนต์ เวียนเทียน ใน วันอาสาฬหบูชา ปี 25560

#ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้านอาบน้ำฝน สวดมนต์ เวียนเทียน ใน วันอาสาฬหบูชา
**********************************
วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560
—————————————

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้านอาบน้ำฝน สวดมนต์ เวียนเทียน ใน วันอาสาฬหบูชา ปี 25560