ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ “วันออกพรรษา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 23/10/61

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
“วันออกพรรษา”
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ วิ.
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
แสดงธรรมเทศนา
ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมาหนคร

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
…………………………………………..

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ “วันออกพรรษา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 23/10/61